Over mij

Mijn hele werkzame leven ben ik bezig met beleid en de uitvoering ervan. Als politiek verslaggever bij de NOS deed ik verslag. Als eerste woordvoerder van de staatssecretaris van OCW legde ik beleid uit. Als senior communicatie adviseur bij het ministerie van OCW  dacht ik mee over het maken en vertellen van beleid. En als trainer en adviseur bij uitvoeringsinstantie DUO heb ik de waarde leren kennen van een goede uitvoering van de genomen beslissingen.

We hebben allemaal te maken met beleid: of je op je zestiende of je achttiende een biertje mag drinken, hoeveel procent je van je inkomen aan belasting moet betalen en hoe hard je op de snelweg mag rijden.

Ik vind beleid belangrijk en daarom zet ik me vol overgave in voor bewust beleid met een geloofwaardig verhaal. Dat vormt de basis voor een succesvolle uitvoering en uiteindelijk gaat het daar om.