Adviseur

Elke werkdag vergaderen we met collega’s, nemen we beslissingen en maken we beleid. Maar houden we daarbij wel voldoende rekening met de werkelijkheid buiten de muren van ons pand? Realiseren we ons genoeg wat de gevolgen zijn voor de doelgroep? Kan dat beleid ook goed uitgevoerd worden? En hebben we scherp in beeld welke belangen er spelen in de politiek en bij de ketenpartners? Kortom: hoe zit het met het omgevingsbewustzijn?

Mijn adviezen richten zich op het maken van bewust beleid. Wat mij betreft begint dat bij het duidelijk formuleren wat de rol is die je hebt als overheid, uitvoeringsinstantie of bedrijf. Als je dat weet, kun je krachtig verder met het maken van scenario’s en het in kaart brengen van belangen. Uiteindelijk leidt dit tot een duidelijk advies of keuze.

Dit is niet iets voor bestuurders, MT leden of directeuren alleen. Bij elk overleg op elk niveau en in elk stadium van een besluitvormingsproces is het essentieel om scherp te zijn op de consequenties die besluiten kunnen hebben. Hierdoor worden risico’s ondervangen, kansen gecreëerd en misverstanden voorkomen. En zo wordt het verhaal dat je vertelt of het besluit dat je neemt weldoordacht, geloofwaardig en begrijpelijk.

Deze adviezen sluiten aan bij de trainingen die ik geef. De praktische punten die ik in de training aanreik, zet ik in de dagelijkse praktijk in. Training en advies worden vanuit dezelfde filosofie gegeven, maar hoeven niet strikt noodzakelijk gezamenlijk te worden afgenomen. Naar aanleiding van wens en behoefte, kunnen we tot een aanbod op maat komen.